adenomi hipofize


adenomi hipofize
• adenomas of the pituitary gland

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.